Het Business Plan
Wij stellen samen met u een business plan op dat geschikt is om te presenteren aan potentiële financiers.

Begeleiding van het hele financieringstraject

Geldverstrekkers
J.A.G. heeft een uitgebreid netwerk onder de verschillende geldverstrekkers, zoals (informal) investors, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, lokale, provinciale en landelijke overheden, leasemaatschappijen en banken. Wij brengen u in contact met potentiële financiers.

De Financieringsaanvraag
Wij stellen de volledige financieringsaanvraag voor u op.

Financieringsvormen

Voor duurzame innovaties gaat het vaak om een combinatie van meerdere financieringsvormen, zogenaamde stapelfinanciering. Denk bijvoorbeeld aan subsidies, garantieregelingen, eigen vermogen, achtergestelde leningen, leaseconstructies, werkkapitaalfinanciering of leningen. Wij brengen de verschillende mogelijkheden mét de voor- en nadelen voor u in kaart. 

Projecties
Geldverstrekkers vragen altijd naar projecties. Wij zorgen niet alleen voor een correcte cijfermatige opstelling, maar ook voor een goede onderbouwing. Want daar kijken financiers naar.

J.A.G. Sustainable Finance | info@jagfinance.com | +31 6 5273 0403
Copyright J.A.G. |  All rights reserved.

 

De Onderhandeling
Uw belangen zijn niet hetzelfde als die van uw financiers. Daarom moet er worden onderhandeld over voorwaarden en prijs. Wij adviseren u hierbij zonder dat u de relatie met uw huidige financiers op het spel zet.