J.A.G. Sustainable Finance | info@jagfinance.com | +31 6 5273 0403
Copyright J.A.G. |  All rights reserved.

 

Begeleiding van het hele financieringstraject

Projecties
Geldverstrekkers vragen altijd naar projecties. Wij zorgen niet alleen voor een correcte cijfermatige opstelling, maar ook voor een goede onderbouwing. Want daar kijken financiers naar.

Financieringsvormen

Voor duurzame investeringen gaat het vaak om een combinatie van meerdere financieringsvormen, zogenaamde stapelfinanciering. Denk bijvoorbeeld aan subsidies, garantieregelingen, eigen vermogen, achtergestelde leningen, leaseconstructies, werkkapitaalfinanciering of leningen. Wij brengen de verschillende mogelijkheden mét de voor- en nadelen voor u in kaart. 

De Financieringsaanvraag
Wij stellen de volledige financieringsaanvraag voor u op.

Geldverstrekkers
J.A.G. heeft een uitgebreid netwerk onder de verschillende geldverstrekkers, zoals (informal) investors, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, lokale, provinciale en landelijke overheden, leasemaatschappijen en banken. Wij brengen u in contact met potentiële financiers.

De Onderhandeling
Uw belangen zijn niet hetzelfde als die van uw financiers. Daarom moet er worden onderhandeld over voorwaarden en prijs. Wij adviseren u hierbij zonder dat u de relatie met uw huidige financiers op het spel zet.

Het Business Plan
Wij stellen samen met u een business plan op dat geschikt is om te presenteren aan potentiële financiers.