​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Duurzame energie
De komende jaren zal de Nederlandse overheid nog steviger inzetten op duurzame energie. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor investeringen in bijvoorbeeld wind- en zonne-energie, maar ook in duurzaam bouwen. Wij begeleiden u in het hele traject van haalbaarheidsstudie tot financiering.  

​​​​Voor wie?

J.A.G. helpt bedrijven en organisaties om financiering te krijgen voor duurzame innovaties. Voorbeelden van sectoren waarin J.A.G. actief is zijn Duurzame Energie, Food & Agribusiness en Circulaire bedrijven.

​​​​​Food & Agribusiness
De Nederlandse Food & Agribusiness investeert veel in verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan energiezuinige tuinbouwkassen, vergisting van mest en verwerken van plantaardig afval tot biomassa. Wij hebben uitgebreide ervaring met de verschillende financierings-oplossingen, van subsidies tot de verschillende vormen van eigen en vreemd vermogen.


J.A.G. Sustainable Finance | info@jagfinance.com | +31 6 5273 0403
Copyright J.A.G. |  All rights reserved.

 

Circulaire bedrijven
De circulaire economie is in Nederland sterk in opkomst. Dit leidt er onder andere toe dat leveranciers hun producten "verhuren" aan afnemers in plaats van te verkopen. Hierdoor ontstaat bij de leverancier een behoefte aan werkkapitaalfinanciering. Afhankelijk van het bedrijf, het product en de  afnemers kunnen wij hier verschillende oplossingen voor bieden.